Регламент про надання телемедичних послуг

Положення визначає принципи надання телемедичних послуг медичним центром «AstraMed» через ІТ-систему.

Визначення понять:

 • 1. Медичний центр «AstraMed» - медична особа, внесена до Реєстру суб’єктів медичної діяльності за номером 000000262013 ТОВ «AstraMed», NIP: 5252945694, KRS: 0001022246, вул. Wolska 64a, 01-134 Warszawa
 • 2. Послуги телемедицини – медичні послуги, що надаються медичним центром «AstraMed» Пацієнту дистанційно через ІТ-систему без безпосереднього огляду Пацієнта, що складається з медичної консультації лікаря, яка може завершуватися видачею електронного рецепта, електронного e-ZLA або електронного направлення e-skierowania, на умовах, визначених цим Регламентом. Місцем надання телемедичних послуг є місце перебування Консультанта, що надає послугу.
 • 3. Пацієнт - фізична особа, яка користується послугами телемедицини.
 • 4. Консультант - лікар, який працює в медичному центрі «AstraMed» або співпрацює з медичним центром «AstraMed» на підставі інших правовідносин.
 • 5. Регламент – це положення, що визначають надання телемедичної послуги.

Загальні положення:

 • 1. Використання Пацієнтами послуг телемедицини регулюється принципами, викладеними в цьому Регламенті.
 • 2. Використання послуг телемедицини можливе після згоди Пацієнта з положеннями Регламенту.
 • 3. Доступність послуг телемедицини залежить від індивідуальної доступності Консультантів.
 • 4. Послуги телемедицини надаються після заповнення форми та оплати.
 • 5. Вартість послуг телемедицини згідно з чинним прейскурантом на надання послуг медичним центром «AstraMed». Чинний Прейскурант Послуг наведений у Додатку 1 до даного Положення.

Правила надання послуг телемедицини:

 • 1. Для користування послуг телемедицини Пацієнт, а у випадку неповнолітнього або повністю недієздатного Пацієнта – законний представник Пацієнта, заповнює Анкету, доступну на сайті https://astramed.waw.pl. Пацієнт зобов'язаний надати вичерпні, правдиві та достовірні дані, в тому числі дані про стан здоров'я Пацієнта.
 • 2. Пацієнт або законний представник Пацієнта зобов'язаний сплатити плату згідно з прейскурантом у розмірі, зазначеному в Прейскуранті. Оплата здійснюється через зовнішній білінговий сервіс після заповнення форми. Комісія є валовою сумою та включає всі податки та витрати, якщо не вказано інше. Окрім оплати, Пацієнт не зобов’язаний вносити додаткові платежі за послугу телемедицини.
 • 3. Умовою надання послуг телемедицини є заповнення всіх обов’язкових полів Форми та сплата плати.
 • 4. Пацієнт або законний представник пацієнта повинен додати документи, які підтверджують необхідність виписування рецепта для продовження розпочатого пацієнтом лікування.У випадку препаратів, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, а також у випадку медичної марихуани, мед. необхідна довідка про застосування та дозування препаратів. Для інших лікарських засобів достатньо додати раніше виданий Пацієнту електронний рецепт (стосується хронічних захворювань) або виписку з електронного кабінету Пацієнта.
 • 5. Консультант може виписати рецепт на продовження лікування препаратом, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини, за умови додавання Пацієнтом або його законним представником до Анкети сканів медичної документації, що підтверджує те, що Пацієнт проходить курс лікування такими препаратами.
 • 6. У разі виникнення сумнівів щодо даних, наданих у Анкеті, Консультант може спробувати зв’язатися з Пацієнтом або його законним представником, а також відмовити в наданні послуги телемедицини. У разі відмови в наданні послуги телемедицини після двох невдалих спроб зв’язатися з Пацієнтом або його законним представником, Пацієнт не має права на повернення сплаченої плати за контактний номер телефону, вказаний у Формі.
 • 7. В рамках послуги телемедицини Пацієнт може отримати:
  • а) медичну консультацію;
  • б) інформацію про прийняті ліки;
  • c) електронне направлення на діагностичні дослідження або консультації спеціалістів;
  • г) електронний рецепт;
  • е) е-лікарняний;
 • 8. Послуга телемедицини надається в робочі дні з 9:00 до 17:00 протягом 3 днів після заповнення форми та оплати. Якщо в цей період Консультанти будуть недоступні, Пацієнт буде проінформований відповідним SMS-повідомленням на вказаний номер телефону.
 • 9. Придбання послуги телемедицини не гарантує отримання електронного рецепта на запитані ліки та не гарантує отримання запитуваного електронного ZLA чи електронного направлення е-ZLA, лікар приймає рішення про діагноз і чи вводити електронний рецепт, e -направлення та e-ZLA. Якщо Лікар вважає видачу е-рецепту, е-направлення або е-ZLA невиправданим, Пацієнт не має права на повернення сплаченої суми.
 • 10. Під час однієї телемедичної послуги пацієнт може отримати електронний рецепт максимум на два ліки та електронний е-ZLA максимум на 7 днів.
 • 11. За допомогою телемедицини, телемедичної служби, пацієнт не може отримати електронний рецепт на ліки, вартість яких оплачується.
 • 12. Якщо Лікар вимагає надіслати медичну документацію, Пацієнт може надати медичну документацію протягом 7 днів з дати надання телемедичної послуги.
 • 13. У виняткових випадках, що унеможливлюють діагностику Пацієнта за допомогою Телемедичної послуги, лікар має право відмовити у видачі електронного рецепта, електронного направлення чи електронного e-ZLA та рекомендувати звернення до стаціонарного закладу. У такому разі Пацієнт не має права на повернення сплаченої плати.
 • 14. Рішення щодо кількості упаковок та дози препарату приймає лікар у рамках служби телемедицини.
 • 15. Пацієнт має право відмовитися від замовленої послуги телемедицини, відмова від Договору можлива лише до завершення замовлення, тобто до фіксації оплати.
 • 16. Медичний центр «AstraMed» не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені наданням неправдивих або недостовірних даних Пацієнтом або його законним представником у Анкеті або під час телефонної консультації з Консультантом.

Обмеження на використання послуги телемедицини

 • 1. Послуги телемедицини не призначені для пацієнтів:
  • a) для яких діагностика неможлива за допомогою служби телемедицини;
  • б) потребує госпіталізації;
  • в) у стані безпосередньої загрози життю;
 • 2. Медичний центр «AstraMed» не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену використанням Пацієнтами телемедичних послуг, зазначених у розділі. 1 вище.

Умови укладення та розірвання договорів:

 • a) Договір про надання послуг телемедицини укладається на умовах, визначених Положенням:
  • i. заповнення всіх обов’язкових полів форми;
  • ii. прийняття Пацієнтом або його законним представником Регламенту;
  • iii. здійснення оплати за Телемедичну послугу згідно з прейскурантом;
 • б) Договір про надання послуги телемедицини укладається на час дії послуги телемедицини або відмови від надання послуги телемедицини.
 • в) Пацієнт має право відмовитися від замовленої послуги телемедицини, відмова від Угоди можлива лише до завершення замовлення, тобто до того, як оплата буде зареєстрована в платіжній системі Телемедика.

Права та обов'язки пацієнтів:

 • 1. Пацієнт зобов’язаний надати персональні дані, необхідні для створення та зберігання медичної документації (якщо така документація зберігається), а також контактні дані, зокрема адресу електронної пошти та номер телефону.
 • 2. Пацієнт погоджується з тим, що в деяких випадках буде необхідно надати додаткові особисті дані для цілей послуги телемедицини.
 • 3. Пацієнт не має права використовувати послугу телемедицини в незаконних цілях. Пацієнт зобов’язаний не вживати фраз і не прикріплювати контент, який є непристойним, образливим або таким, що порушує особисті права Консультанта чи інших осіб.
 • 4. Використання Пацієнтом послуг телемедицини означає згоду на інформацію та заяви, надані ним у рамках послуг телемедицини із записом Консультанта та включенням до його медичної документації.

Технічні вимоги:

 • Для користування послугами телемедицини Пацієнт повинен мати:
  • a. доступ до комп’ютера з Windows, Mac OS;
  • b. встановлений браузер оновлений до останньої версії;

Рекламації:

 • 1. У разі будь-яких скарг щодо аспектів послуг телемедицини Пацієнт може зв’язатися з медичним центром «AstraMed» за такою адресою електронної пошти: biuro.astramed@gmail.com.
 • 2. Зміст скарги має містити принаймні дані, що дозволяють ідентифікувати пацієнта: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, вказівку предмета скарги, уточнення очікувань пацієнта, вказівку дати виконання телемедичної послуги.
 • 3. Медичний центр «AstraMed» розгляне скаргу протягом 14 днів з моменту її надходження.
 • 4. У разі необхідності доповнення даних, наведених у скарзі, медичний центр «AstraMed» звернеться з проханням про їх доповнення перед розглядом скарги. Час надання додаткових роз'яснень призупиняє перебіг строку розгляду скарги.

Прикінцеві положення:

 • 1. Регламент може бути змінені в будь-який час, але набуті Пацієнтами права залишаються в силі.
 • 2. Регламент регулюється польським законодавством.
 • 3. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, до Регламенту застосовуються такі нормативно-правові акти:
  • a. Закон від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг;
  • b. Закон від 15 квітня 2011 року про медичну діяльність;
  • c. Закон від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та омбудсмена пацієнтів;
  • Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 /EC (Загальний регламент захисту даних);
  • e. Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних;
  • f. Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс;
 • 4. Якщо будь-яке положення Регламенту стало або стане недійсним, воно буде замінено відповідними положеннями закону. Однак це не скасовує Регламент.

ДОДАТОК № 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРАЙС-ЛИСТ ПОСЛУГ

 • 1. ПОСЛУГА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ – спеціальна медична консультація з можливістю вибору спеціаліста в поєднанні з можливістю виписки електронного рецепта, електронного направлення та електронного е-ZLA (лікарняний) 150,00 злотих.
 • 2. ПОСЛУГА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ – е-психологічна сесія, годинна сесія з психотерапевтом 200,00 зл.
 • 3. ПОСЛУГА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ - Медична консультація з можливістю продовження лікування та випискою електронного рецепта 50,00 зл.
Напиши нам у Telegram